فرم آکادمی

برای ثبت نام در کلاس های داستان نویسی آکادمی داستان نیستان، لازم است فایل مربوط به فرم ثبت نام را دانلود نموده آن را به دقت تکمیل فرمایید. سپس فایل تکمیل شده را به آدرس ایمیل academy@neyestanbook.com ارسال نمایید.

فرم ثبت نام آکادمی را از «این‌جا» دریافت کنید.